Decanendag

Decanendag+ 2019: ‘Stop sta eens stil!’

datum: donderdag 28 februari 2019 – locatie: NHL Stenden, Leeuwarden

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan….

Ook voor leerlingen en studenten is de druk soms hoog. Ze moeten presteren op school, zijn actief op social media, hebben een bijbaantje én moeten ergens in die drukte ook nog een keuze maken voor een vervolgopleiding.

Tijd om even stil te staan. Hoe zit het met studentenwelzijn? Hoe kunnen we onze leerlingen en studenten het gevoel geven dat ze zelf de regie in handen hebben of mogen nemen? En hoe bieden wij hen de juiste ondersteuning en handvatten voor de benodigde stabiliteit en de gewenste uitdaging?

Inleiding door Jelle Jolles

De Decanendag+ start met een inspirerende inleiding van Jelle Jolles over de tiener en zijn ontwikkeling. Jelle Jolles is Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, leidt het Centrum Brein & Leren en is auteur van onder meer het boek ‘Het Tienerbrein’ (2016, 2017). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij jeugdigen en hij pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen (www.jellejolles.nl). Na deze inleiding schuif je aan bij gesprekstafels over diverse onderwerpen die aansluiten bij het hoofdthema van de dag.

 

Bekijk het programma of meld je direct aan.

 

De Decanendag heet vanaf nu Decanendag+ wordt niet alleen georganiseerd voor decanen uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo, maar ook voor mentoren en zorgcoördinatoren. Ook studiekeuzeprofessionals als loopbaanbegeleiders en studiekeuzebegeleiders zijn van harte welkom. Om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en te inspireren over actuele thema’s in het onderwijs.

 

Decanendag

Decanendag 2013