Decanendag

Sessies

Het programma van de Decanendag 16 februari 2017 zal bestaan uit verschillende sessies. Alle vijf sessies van dit jaar zijn bekend.

Sessie 1: Geweldloze Communicatie
(door Justine Mol)

De methode geweldloos Communiceren is (van Marshall Rosenberg) geeft een verfijning en verdieping aan je luisterhouding. Tijdens de workshop gaan we met behulp van een kaartspel op zoek naar de gevoelens en behoeften die onder het gedrag en de vragen van jonge mensen liggen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk wat de werkelijke behoefte is van jongeren en welke strategieën ze gebruiken om die behoefte vervuld te krijgen.

Justine Mol is trainer, coach en auteur. Deelnemers aan haar workshop krijgen korting bij de aankoop van haar boeken ‘Geweldig Communiceren met Jongeren’ en ‘Geweldig Communiceren met Jongeren’ en ‘Geweldig Communiceren voor Jongeren’.

 

Sessie 2: Advies geven aan leerlingen voor het eerste jaar HBO
(Door Aly Boonstra)

Welk advies kun je als decaan je leerlingen meegeven voor het eerste jaar HBO? Veel studenten beginnen enthousiast aan het eerste jaar van hun studie. Toch zijn er veel studenten die stoppen in de loop van dat jaar. Tijdens de workshop bespreken we het begrip aandacht, en hoe aandacht een belangrijke rol kan spelen bij het wel of niet doorgaan met het eerste jaar. Decanen van middelbare scholen spelen ook een belangrijke rol in dit proces.

Aly Boonstra is studieadviseur en docent communicatie bij de opleiding Tourism Management van Stenden. Hiervoor is zij docent geweest op middelbare scholen en in het MBO.

 

Sessie 3: Aandacht in minder regulier onderwijs
(door José Lemke en Rolf Hiemstra)

Er zijn scholen die het net even anders aanpakken dan ‘reguliere’ scholen. Andere indeling van de dag, andere vakken, andere werkvormen, andere structuren op het gebied van disciplinering, andere manieren om leerlingen te motiveren. Hoe pakken die andere manieren van werken uit op het gebied van aandacht voor de (individuele) leerling? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen regulier onderwijs, de scholen onderling en hoe werkt dat op het gebied van aandacht? Wat kan je als deelnemer zelf toepassen zonder direct je hele school te hoeven veranderen?

In deze workshop gaan we in gesprek met José Lemke (decaan bij Piter Jelles !mpulse) en Rolf Hiemstra (voormalig decaan bij vrije school het Parcival College). Alvar van Rijn (decaan aan de NHL Hogeschool) zorgt voor afbakening en vooruitgang. Deelnemers aan de bijeenkomst hebben ruim gelegenheid tot vragen en discussie.

 

Sessie 4: Firm goals, flexible means
(door Ron Barendsen en Roelien Bos-Wierda)

Gepersonaliseerd leren met behulp van Universal Design for Learning (UDL). Aan de hand van een praktijkvoorbeeld krijg je inzicht in de manier waarop gepersonaliseerd leren succesvol vormgegeven kan worden. Vervolgens ga je zelf met de UDL Quick Reference Card aan de slag om te ontdekken hoe UDL een betekenisvolle rol kan spelen in je eigen onderwijsomgeving.

De workshop word verzorgd door Ron Barendsen (docent aan de NHL Hogeschool) en Roelien Bos-Wierda (Co-host van het InnovationLab van NHL Hogeschool).

 

Sessie 5: De Kunst van Aandacht
(door Benny Rebergen)

Tijdens deze workshop gaan we op een nuchtere manier aan de slag met aandacht schenken door middel van Mindfulness. De theorie is van Mindfulness is eenvoudig. De beoefening ook—aandacht geven aan wat er van moment tot moment gebeurt, zonder te oordelen. Tijdens de workshop maken we tijd om met aandacht waar te nemen, op te merken wanneer je bent afgeleid en met een open houding naar anderen te luisteren.

Aan het eind van de workshop heb je een aantal eenvoudige yogahoudingen gedaan en ademhalingstechnieken geleerd. Deze technieken kun je ook overdragen aan jouw leerlingen, om ze te helpen focus te krijgen. Benny Rebergen is projectmedewerker bij Stenden en daarnaast sinds 2006 actief als Les Mills en Yoga-instructeur.

Decanendag

Decanendag 2013